Sayın Başbakanımızın Avrupa Günü Mesajı

Rabat Büyükelçiliği 09.05.2011

Avrupa düşünüşünde yüzyıllar boyunca yeri olan Avrupa bütünleşmesi süreci, İkinci Dünya Savaşı’nı müteakiben, Avrupa halklarının, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve serbest piyasa ekonomisi gibi evrensel değerler etrafında ortak bir gelecek kurmalarını sağlamıştır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’ndan yola çıkılarak kurulan Birlik, bugün geniş bir coğrafyada Avrupa halklarının esenliğini güvence altına alan bir refah ve istikrar kuşağı meydana getirmiştir.

 

Türkiye, yüzyıllar boyunca Avrupa ailesinin saygın bir üyesi olarak, kıtada barış ve istikrarın hakim kılınmasını teminen ait olduğu Avrupa ailesine önemli katkılarda bulunmuştur. Nitekim, Türkiye başta Avrupa Konseyi olmak üzere belli başlı tüm Avrupa kurumlarında yer almakta, ortak geleceğimizin inşasında önemli roller üstlenmektedir.

 

2005 yılında başlayan Avrupa Birliği’yle müzakere sürecimiz, yarım asır öncesine uzanan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşımış, halkımızın da bu süreci sahiplenmesiyle birçok kapsamlı reform hayata geçirilmiştir. Türkiye, müzakere süreci çerçevesinde üzerine düşen sorumlulukları kararlılıkla ve azimle yerine getirmeye devam edecektir.

 

Avrupa’nın bütünleşmesi henüz tamamlanmamıştır. Bir barış ve uygarlık projesi olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği, tarihsel evrimi içinde her yeni genişleme dalgasıyla birlikte dinamizm kazanmış ve küresel sınamalarla mücadele edebilme kapasitesini güçlendirmiştir. Türkiye’nin üyeliği Avrupa Birliği’ne gerçek anlamda bir güç katacak, dayandığı evrensel değerleri daha geniş bir coğrafyaya teşmil etme fırsatı sağlayacaktır.

 

Avrupa Birliği’nin müzakere sürecimiz bağlamında zaman zaman yaşanan güçlükleri, Türkiye-AB ilişkilerinin köklü tarihinden ilham alan ileri görüşlü bir bakış açısıyla izale edeceğine inanıyorum.

 

Türkiye’nin, üye ülkelerin ve AB kurumlarının yapıcı katkıları ve Avrupa halklarının desteğiyle müzakere sürecini tamamlayacağı ve Birlik içinde hak ettiği yeri alacağı inancıyla, vatandaşlarımın ve Avrupa halklarının bu anlamlı gününü kutluyorum.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30

KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ: Müracaat ve evrak kabul: 09:00-12:30. Evrak ve pasaport teslim: 14:00-15:00. Telefonla bilgi talebi: 15:00-16:00 (Ramazan ayında telefonla bilgi: 14:00-15:00)
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı
11.1.2019 11.1.2019 Bağımsızlık Bildirgesi Günü
1.5.2019 1.5.2019 Çalışma Bayramı
5.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı
30.7.2019 30.7.2019 Taht Bayramı
12.8.2019 13.8.2019 Kurban Bayramı
14.8.2019 14.8.2019 Oued Ed-Dahab Günü
20.8.2019 20.8.2019 Kralın ve Halkın İhtilali
21.8.2019 21.8.2019 Kral VI. Mohammed'in yaş günü
1.9.2019 1.9.2019 Hicri Yıl Başlangıcı 1 Muharrem
6.11.2019 6.11.2019 Yeşil Yürüyüş Bayramı
10.11.2019 10.11.2019 Hz. Muhammed'in Doğum Günü
18.11.2019 18.11.2019 Bağımsızlık Bayramı
2.1.2020 2.1.2020 Yılbaşı (İdari Hazırlık)