FAS MAKAMLARI ÖNÜNDE EVLENEBİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER, 11.9.2019

Türk vatandaşları için:


1. Pasaport

2. T.C. kimlik kartı

3. Nüfus müdürlüğünden alınacak olan vukuatlı nüfus kayıt örneği ve onaylı Arapça
veya Fransızca tercümesi (Türkiye’den alınan belge ve tercümesinin mutlaka
valilikten “apostil” tasdiki yaptırılmalıdır. Bu belge ve Fransızca tercümesi
Büyükelçiliğimizce de verilebilmektedir.)

4. Adliyeden alınacak olan adlî sicil kâğıdı ve onaylı Arapça veya Fransızca
tercümesi (Türkiye’den alınan belge ve tercümesinin mutlaka valilikten
“apostil” tasdiki yaptırılmalıdır. Bu belge ve Fransızca tercümesi
Büyükelçiliğimizce de verilebilmektedir.)

5. Çalışılan iş yerinden alınacak ve gelir durumunu gösteren imzalı ve
onaylı gelir belgesi ve onaylı Arapça veya Fransızca tercümesi (Türkiye’den
alınan belge ve tercümesinin mutlakavalilikten “apostil” tasdiki
yaptırılmalıdır. Bu belge Büyükelçiliğimizce DÜZENLENEMEMEKTEDİR. Fransızca
tercümesi ise Büyükelçiliğimizce verilebilmektedir.)

6. Nüfus müdürlüğünden veya muhtarlıktan alınacak ikametgâh adresini
gösteren belge ve onaylı Arapça veya Fransızca tercümesi(Türkiye’den
alınan belge ve tercümesinin mutlaka valilikten “apostil” tasdiki
yaptırılmalıdır. Bu belge Büyükelçiliğimizce DÜZENLENEMEMEKTEDİR. Fransızca
tercümesi ise Büyükelçiliğimizce verilebilmektedir.)

7. Boşanmış olanlar için mahkeme kararı ve onaylı Arapça tercümesi
(Türkiye’den alınan belge ve tercümesinin mutlaka valilikten “apostil” tasdiki
yaptırılmalıdır. Bu belge ve tercümesi Büyükelçiliğimizce DÜZENLENEMEMEKTEDİR.)

Yabancı uyruklar için:


1. Bekârlık belgesi (Fransızca tercümeli ve Fas makamlarından (valilik veya
mahkeme) “apostil” tasdikli)

2. Fas kimliği

3. Boşanmış olanlar için mahkeme kararı (Fransızca tercümeli ve Fas
makamlarından (valilik veya mahkeme) “apostil” tasdikli)

Evlenecek olan damat ve gelinin yukarıdaki belgelerle birlikte
Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Belgelerin incelenmesini müteakip Fas makamlarının talep ettikleri ilave belgeler
Konsolosluk Şubemizce düzenlenerek ilgili kişilere verilecektir.

Evliliğin Türkiye’de tescil ettirilebilmesi için; Fas makamları önünde
evlilik akdi yapıldıktan sonra, nikâh belgelerinin hem Arapça hem de Fransızca
metinlerinin Fas makamlarınca “apostil” tasdik ettirilerek Büyükelçiliğimiz
Konsolosluk Şubesine getirilmesi gerekmektedir.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30

KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ: Müracaat ve evrak kabul: 09:00-12:30. Evrak ve pasaport teslim: 14:00-15:00. Telefonla bilgi talebi: 15:00-16:00 (Ramazan ayında telefonla bilgi: 14:00-15:00)
1.1.2020 1.1.2021 Yılbaşı
1.5.2020 1.5.2020 Çalışma Bayramı
24.5.2020 25.5.2020 Ramazan Bayramı
30.7.2020 30.7.2020 Taht Bayramı
31.7.2020 1.8.2020 Kurban Bayramı
14.8.2020 14.8.2020 Oued Ed-Dahab Günü
20.8.2020 20.8.2020 Kralın ve Halkın İhtilali
20.8.2020 20.8.2020 Hicri Yıl Başlangıcı 1 Muharrem
21.8.2020 21.8.2020 Kral VI. Mohammed'in yaş günü
29.10.2020 29.10.2020 Hz. Muhammed'in Doğum Günü
6.11.2020 6.11.2020 Yeşil Yürüyüş Bayramı
18.11.2020 18.11.2020 Bağımsızlık Bayramı