FAS MAKAMLARI NEZDİNDE YAPILACAK EVLİLİK İŞLEMLERİNDE GEREKLİ OLAN BELGELER, 21.12.2021

Türk vatandaşları için:

* 3 Ocak 2021 tarihinden itibaren, tercümeleri Türkiye’de yaptırılmayan ve “apostil” tasdiki alınmayan belgelerin tercümelerinin Büyükelçiliğimize kayıtlı yeminli tercümanlara yaptırılması gerekmekte ve Büyükelçiliğimize tasdik ettirilmek üzere başvuru esnasında getirilmesi gerekmektedir.

** Türkiye’den getirilen ve “apostil” tasdiki olmayan belgeler Fas makamlarınca kabul edilmemektedir.

Evlilik işlemleri için öncelikle Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinden “konsolosluk.gov.tr” adresi kullanılarak randevu alınmalıdır.

1. Pasaport

2. T.C. kimlik kartı

3. Nüfus müdürlüğünden alınacak olan vukuatlı nüfus kayıt örneği ve onaylı Arapça tercümesi (Türkiye’den alınan belge ve tercümesine mutlaka kaymakamlıklarımızda “apostil” tasdiki yaptırılmalıdır).

4. Adliyeden alınacak olan adlî sicil kâğıdı ve onaylı Arapça tercümesi (Türkiye’den alınan belge ve tercümesine mutlaka kaymakamlıklarımızda “apostil” tasdiki yaptırılmalıdır. Bu belge Fransızca olarak Büyükelçiliğimizce de verilebilmektedir.)

5. Çalışılan iş yerinden alınacak ve gelir durumunu gösteren imzalı ve onaylı gelir belgesi ve onaylı Arapça tercümesi (Türkiye’den alınan belge ve tercümesine mutlaka kaymakamlıklarımızda “apostil” tasdiki yaptırılmalıdır). Bu belge Büyükelçiliğimizce DÜZENLENEMEMEKTEDİR.

6. Nüfus müdürlüğünden veya muhtarlıktan alınacak ikametgâh adresini gösteren belge ve onaylı Arapça tercümesi (Türkiye’den alınan belge ve tercümesinemutlakakaymakamlıklarımızdan “apostil” tasdiki yaptırılmalıdır. Bu belge Büyükelçiliğimizce DÜZENLENEMEMEKTEDİR.

7. Boşanmış olanlar için mahkeme kararı ve onaylı Arapça tercümesi (Türkiye’den alınan belge ve tercümesinemutlakakaymakamlıklarımızda “apostil” tasdiki yaptırılmalıdır. Bu belge Büyükelçiliğimizce DÜZENLENEMEMEKTEDİR.)

8. Yukarıdaki belgelerin fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir

Yabancı uyruklar için:

3 Ocak 2022 tarihinden itibaren, Fas’ta yaptırılacak tercümelerin Büyükelçiliğimize kayıtlı olan yeminli tercümanlara yaptırılması gerekmektedir.

1. Bekârlık belgesi aslı (Fas makamlarından apostil tasdikli) ve Türkçe tercümesi

2. Fas kimliği

3. Boşanmış olanlar için mahkeme kararı aslı (Fas makamlarından apostil tasdikli) ve Türkçe tercümesi

4. Yukarıdaki belgelerin fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir

Evlenecek olan damat ve gelinin yukarıdaki belgelerle birlikte Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinebizzatbaşvurmaları gerekmektedir.

Belgelerin incelenmesini müteakip Fas makamlarının talep ettikleri ilave belgeler (evlenme ehliyet belgesi ve benzeri belgeler) Konsolosluk Şubemizce düzenlenerek ilgili kişilere verilecektir.

Evliliğin Türkiye’de tescil ettirilebilmesi için; Fas makamları önünde evlilik akdi yapıldıktan sonra, nikâh belgesinin Arapça aslına Fas makamlarından apostil tasdiki alınmalı ve Türkçe tercümesi Büyükelçiliğimize kayıtlı yeminli tercümanlara yaptırılmalı, ardından, nikah belgesinin onaylı aslı ve tercümesi Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine getirilmelidir.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30

KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ: Müracaat ve evrak kabul: 09:00-12:30. Evrak ve pasaport teslim: 14:00-15:00. Telefonla bilgi talebi: 15:00-16:00 (Ramazan ayında telefonla bilgi: 14:00-15:00)
1.1.2022 1.1.2022 Yılbaşı
11.1.2022 11.1.2022 Bağımsızlık Bildirgesi Bayramı
1.5.2022 1.5.2022 Emek Bayramı
2.5.2022 4.5.2022 Ramazan Bayramı
9.7.2022 11.7.2022 Kurban Bayramı
30.7.2022 30.7.2022 Hicri Yıl Başlangıcı 1 Muharrem
30.7.2022 30.7.2022 Taht Bayramı
14.8.2022 14.8.2022 Oued Ed-Dahab Günü
20.8.2022 20.8.2022 Kralın ve Halkın İhtilali Bayramı
21.8.2022 21.8.2022 Gençlik Bayramı
9.10.2022 10.10.2022 Mevlid Bayramı
29.10.2022 29.10.2022 Cumhuriyet Bayramı
6.11.2022 6.11.2022 Yeşil Yürüyüş Bayramı
18.11.2022 18.11.2022 Bağımsızlık Bayramı