Türkiye Cumhuriyeti

Rabat Büyükelçiliği

Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz

Fas ile Osmanlıların ilişkileri, Osmanlıların 16. yüzyılda Trablus, Tunus ve Cezayir’e yerleştikleri dönemde başlamıştır. 1576 yılında Ebu Abdullah Mohammed’in oğlu Abdülmelik’in, rakibi Mevlay Mehmed Mütevekkil Alellah’ın da desteklediği Portekizlere verdiği Kasr-ül Kebir Muharebesi sırasında Osmanlıların yardımlarıyla galip gelmesi Fas’ı Osmanlı İmparatorluğuna daha yakınlaştırmıştır.

Abdülmelik’in ölümü üzerine oğlu Mevlay Ahmed El Mansur'un, Osmanlı İmparatorluğu’nun desteğiyle Fas hükümdarlığına geçmiş olmasına rağmen, Osmanlıların Fas’ı hükümdarlıkları altına almamış olmaları, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihten kaynaklanan alınganlıklar ve önyargılardan arınmış sağlam temeller üzerinde oturmasını sağlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk elçisi Mustafa Sulhi Ağa 1606 yılında Fas'a gelmiş, Fas da 1757'den itibaren Osmanlı Devletine elçiler göndermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı arasındaki diplomatik ilişkiler, Fas’ın 2 Mart 1956 yılında bağımsızlığını kazanmasından hemen sonra 17 Nisan 1956'da kurulmuş ve 2 Nisan 1957 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Fas nezdindeki ilk Büyükelçisi olan Veysel İlkin Rabat’a gelerek görevine başlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Rabat Büyükelçiliği İkametgahı Dışişleri Bakanı merhum Fatin Rüştü Zorlu zamanında 13 Ağustos 1958 tarihinde satın alınmıştır. Bunun öncesinde ise, aynı bina kiralama şeklinde ikametgah olarak kullanılmıştır.

İlk kançılarya binası ise, şehrin ticari merkezindeki Hassan Mahallesinde “19, Avenue Tarık Ibn Ziad” adresinde kain binada bir apartman dairesidir. Halen kullanılan Kançılarya binası ise, Dışişleri Bakanı Sayın Vahit Halefoğlu döneminde, 15 Haziran 1984 tarihinde satın alınmıştır.

 
Nedim Veysel İlkin
Büyükelçi
01.01.1957-01.01.1960
Talat Miras
Büyükelçi
01.01.1960-01.01.1963
Tevfik Kazım Kemahlı
Büyükelçi
01.01.1963-01.01.1964
Kamran Acet
Büyükelçi
01.01.1964-01.01.1966
Vecdi Türel
Büyükelçi
01.01.1967-01.01.1970
Ali Binkaya
Büyükelçi
01.01.1970-01.01.1974
Hasan İstinyeli
Büyükelçi
01.01.1974-01.01.1978
Necdet İlci
Büyükelçi
01.01.1978-01.01.1983
Metin Mekik
Büyükelçi
01.01.1983-01.01.1986
Gün Gür
Büyükelçi
01.01.1987-01.01.1991
Önder Özar
Büyükelçi
01.01.1991-01.01.1996
Şükrü TUFAN
Büyükelçi
01.01.1996-31.12.1998
Hüseyin Naci Akıncı
Büyükelçi
01.01.1998-01.01.2002
Akın Algan
Büyükelçi
01.01.2003-31.12.2007
M. Haluk ILICAK
Büyükelçi
15.01.2007-15.03.2010
T. Tunç ÜĞDÜL
Büyükelçi
31.03.2010-01.09.2012
Uğur ARINER
Büyükelçi
12.09.2012-17.11.2014
Ethem Barkan ÖZ
Büyükelçi
01.12.2014-