Türkiye Cumhuriyeti

Rabat Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Fas Makamlarınca Düzenlenen Ikamet Tezkereleri , 09.02.2011

9 Şubat 2011

 

T.C. RABAT BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN DUYURU

 

FAS MAKAMLARINCA DÜZENLENEN İKAMET TEZKERELERİ

 

Malumları olduğu üzere, Fas’ta kalıcı olarak ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Fas makamlarınca 1 yıl geçerli ikamet tezkeresi (carte de résidence) düzenlenmekte ve ikamet tezkeresinin her yıl yenilenmesi gerekmekteydi.

 

Fas’ta mukim vatandaşlarımızın çeşitli vesilelerle Büyükelçiliğimizin dikkatine getirdiği bu sorunla ilgili olarak 2007 yılından bu yana Büyükelçiliğimizce Fas makamları nezdinde sürekli olarak tekrarlanan girişimler neticesinde, Fas makamları sorunun karşılıklılık esasına göre çözümlenmesi yönündeki talebimizi kabul etmiştir.

 

Buna göre, Fas’ta ikamet edecek vatandaşlarımıza ilk müracaatlarında yine 1 yıl süreli ikamet tezkeresi verilecek; ikamet tezkeresi ilk yenilemede 2 yıl, müteakip yenilemelerde ise 5’er yıllık sürelerle uzatılabilecektir.