Türkiye Cumhuriyeti

Rabat Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkiye-fas 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Ve Devlet Bakanı Sayın Hayati Yazıcı'nın Fas Ziyareti , 10.03.2011

T.C. RABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN DUYURU

 

            9 Mart 2011

 

TÜRKİYE-FAS 9. DÖNEM KARMA EKONOMİK KOMİSYON TOPLANTISI VE DEVLET BAKANI SAYIN HAYATİ YAZICI’NIN FAS ZİYARETİ

 

 

Türkiye-Fas Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı, yaklaşık 7 yıl aradan sonra 2-3 Mart 2011 tarihlerinde Rabat’ta gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle, Türkiye-Fas KEK Eşbaşkanı Devlet Bakanı Sayın Hayati Yazıcı, 1-4 Mart 2011 tarihleri arasında Fas’a resmi bir ziyarette bulunmuştur.

 

KEK Toplantısı’nda taraflarca üzerinde mutabakata varılan hususlar, toplantı sonunda Türk tarafı adına Devlet bakanı Sayın Hayati Yazıcı ve Fas tarafı adına Dış Ticaret Bakanı Abdellatif Maazouz tarafından imzalanan tutanakta yer almıştır. Bu çerçevede, toplantıda alınan başlıca kararlar aşağıdaki maddelerde belirtilmektedir.

 

- Fas tarafının önerisiyle, Türk tarafından ilgili kamu kuruluşları ve DEİK, TİM, TUSKON gibi özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla bir yatırım çalışma grubunun kurulması;

- Sözkonusu grubun ilk toplantısının 2011 yılının ikinci yarısında İş Konseyi toplantısına paralel olarak gerçekleştirilmesi;

- Anılan toplantıya paralel olarak Türkiye-Fas Yatırım ve Ticaret Fuarı'nın düzenlenmesi;

- 15-16 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilecek STA 2. Ortak Komite Toplantısı marjında STA ileri tarım tavizleri müzakerelerinin başlatılması;

- DEİK organizasyonuyla 2011 yılının ikinci yarısında Türkiye-Fas İş Konseyi Toplantısı'nın düzenlenmesi;

- İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF), Fas geleneksel el sanatları ürünlerinin tanıtım ve satışı amacıyla "Fas Günleri" tertiplenmesi;

- Tekstil ve konfeksiyon sektöründe AB ve ABD pazarlarına yönelik işbirliği projelerinin geliştirilmesi;

- Tekstil sektöründe işbirliği amacıyla Fas işadamları heyetinin ülkemizi ziyareti;

- Madencilik ve yenilenebilir enerji alanlarında ortak projeler gerçekleştirilmesi;

- Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşması, TSE ile Fas Sınai Standardizasyon Teşkilatı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Türkiye-Fas KOBİ’ler Arası İşbirliği Protokolü ve Karayolu Uluslararası Yolcu ve Yük Taşınmasına İlişkin Anlaşma'nın süratle imzalanması;

- 2003 yılında imzalanan Gümrük Konularında Karşılıklı İdari ve Teknik Yardım Anlaşması'nın onay sürecinin Fas tarafınca tamamlanarak Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin sağlanması;

- Her yıl 100 bin olmak üzere 5 yılda 500 bin sosyal konut üretme projesi bulunan Fas'la bu alanda işbirliği yapılması ve Fas'ın TOKİ'nin tecrübelerinden faydalanmasının sağlanması.

 

 

Devlet Bakanı Sayın Hayati Yazıcı, Fas ziyareti kapsamında Danışmanlar Meclisi Başkanı Mohammed Cheik Biadillah tarafından kabul edilmiştir. Sayın Yazıcı ayrıca, Dış Ticaret Bakanı Maazouz; Ekonomi ve Maliye Bakanı Salaheddine Mezouar; Tarım ve Balıkçılık Bakanı Aziz Akhannouch; Devlet Bakanı Mohand Lanser; Toplumsal Kalkınma, Aile ve Dayanışma Bakanı Nouzha Skalli; Konut, Kentleşme ve Şehir Planlaması Bakanı Taoufik Hejira; Sanayi, Ticaret ve Yeni Teknolojiler Bakanı Ahmed Chami ile Enerji, Madenler, Su ve Çevre Bakanı Amina Benkhadra olmak üzere Fas Hükümeti’nden sekiz Bakanla bir araya gelmiş ve gerek Türkiye-Fas ikili ilişkilerinin güncel durumunu ve ilişkileri daha da geliştirmek için atılabilecek adımları, gerek Fas’ta mukim vatandaşlarımızın sorunlarını muhataplarıyla ele alma fırsatı bulmuştur.

 

Devlet Bakanı Sayın Yazıcı, ziyareti kapsamında ayrıca 1 Mart 2011 tarihinde Fas'ta yerleşik Türk işadamlarıyla da bir araya gelmiştir. 50'yi aşkın Türk firmasının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Türk işadamları Fas'taki faaliyetleriyle ilgili bilgi vermiş ve görüş ve taleplerini dile getirmişlerdir. Sözkonusu toplantıda, Türkiye ile Fas arasında “Sosyal Güvenlik Sözleşmesi” ve “Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması Anlaşması”nın henüz imzalanmamış olmasından kaynaklanan sıkıntılar ve Fas’taki vatandaşlarımızın Fas hukuk sistemi ve yargılama süreçleri bağlamında yaşadıkları sorunlar öncelikli olarak Devlet Bakanı Sayın Yazıcı’nın dikkatine getirilmiştir.

 

Bu hususlar, Faslı muhataplarıyla yaptığı ikili görüşmeler sırasında Devlet Bakanı Sayın Yazıcı tarafından da gündeme getirilmiştir. Sözkonusu iki anlaşmaya ilişkin süreçlerin süratle sonuçlandırılması konusu Büyükelçiliğimizce de yakından takip edilmektedir.

 

KEK Toplantısı sonrasında, Fransızca yayın yapan “L’Economiste” isimli gazetenin 4 Mart 2011 tarihli nüshasının ilk sayfasında yer alan ve Türkiye-Fas ikili ilişkileri hakkında olumsuz yargılarda bulunulduğu düşünülen haber üzerine, Fas kamuoyunun doğru biçimde bilgilendirilmesi amacıyla Büyükelçiliğimizce ilgili gazeteye Türkiye ile Fas arasındaki ilişkilerin güncel durumunu tüm veçheleriyle özetleyen bir mektup gönderilmiştir.

 

Devlet Bakanı Sayın Hayati Yazıcı’nın ziyareti çerçevesindeki temasları ve 9. Dönem Türkiye-Fas KEK Toplantısı’nın, Türkiye ile Fas arasında siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda giderek gelişen ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağı değerlendirilmektedir.