Türkiye Cumhuriyeti

Rabat Büyükelçiliği

Bilgi Notları

TÜRK VATANDAŞLARININ FAS VATANDAŞLARI İLE YAPACAKLARI EVLİLİKLERDE GEREKLİ OLAN BELGELER, 07.11.2012

Fas’ta Fas vatandaşı bir kadın veya erkekle evlilik ancak Fas resmi makamları önünde yapılabilmektedir.

 

A)    Fas’ta Fas vatandaşı bir kadın veya erkekle evlenebilmek için Fas resmi makamlarınca Türk vatandaşlarından istenen belgeler şunlardır:

 

 

1.      Bağlı bulunulan Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği

2.      Pasaport

3.      Nüfus hüviyet cüzdanı

4.      Adli sicil kâğıdı

5.      Halen çalışılan işyerinden alınacak gelir belgesi

6.      Eşinden boşanmış olanlar için Arapça’ya tercüme edilmiş mahkeme kararı (Bu belge ikamet edilen ülkedeki Fas Büyükelçiliği veya Konsoloslukları tarafından onaylanmış olmalıdır.)

7.      İkametgâh belgesi (ikamet edilen ülke resmi makamlarından alınmalıdır.)

 

B)     Fas vatandaşı ile evlilik akdi yapıldıktan sonra sözkonusu evlilik akdinin Türkiye’de tanınması, tescili ve “uluslararası aile cüzdanı” alınabilmesi için bu evliliğin Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim sırasında Fas vatandaşı eş tarafından ibraz edilmesi gerekli belgeler ise şunlardır:

 

1.      Fransızca’ya tercüme edilmiş bekârlık belgesi (Fas Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.)

2.      Fas kimlik kartı

3.      Eşinden boşanmış olanlar için Fransızca’ya tercüme edilmiş mahkeme kararı (Fas Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.)